Noord-Veluwe

7 november: Inspiratie-avond Levende natuur

De informatie over deze inspiratie volgt nog.
De locatie is in Oosterwolde.