Noord-Veluwe

Deelname voorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden voor cursussen en tuinreizen en -excursies.

Deelname aan activiteiten van Groei&Bloei afdeling Noord-Veluwe is geheel voor eigen risico.

Inschrijving:

 • U kunt zich voor een cursus of tuinreis opgeven door middel van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier.
 • Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 • Uw inschrijving beschouwen we als bindend.
 • Mede aan de hand van uw inschrijving zal worden bepaald of de cursus of tuinreis doorgang kan vinden. Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding ontvangt u bericht.

Voor reizen en excursies ontvangt u van de penningmeester een faktuur zodra definitief bekend is of deze door kan gaan. 
Voor bloemschikcursussen en workshops ontvangt u van de bloemschik- coördinator een faktuur; pas als deze is betaald, is uw inschrijving definitief.

 • U wordt verzocht uw betaling over te maken naar IBAN rekeningnummer NL18 TRIO 0212483161 t.n.v. KMTP/Groei & Bloei Epe-Heerde te HATTEM o.v.v. factuurnummer, naam en activiteit t.n.v. KMTP afd. Epe/Heerde te Hattem.

 

Annulering:  

 • Annulering van een inschrijving dient telefonisch te gebeuren.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering binnenkomt.
 • De kosten verbonden aan de annulering zijn de volgende: 
  - bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of tuinreis worden 20% administratiekosten gerekend; 
  - bij annulering vanaf 4 weken tot 10 dagen voor de aanvang van de cursus of tuinreis wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht;
  - bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus of tuinreis wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
 • U kunt zich in alle gevallen zonder kosten laten vervangen door iemand anders.

Groei&Bloei behoudt zich het recht voor de cursus of tuinreis te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Een digitale versie van deze Deelname voorwaarden is hier te downloaden.