Noord-Veluwe
bekijk online
Nieuwsbrief

Als deze Nieuwsbrief voor u niet gemakkelijk leesbaar is, bekijk hem dan online via de link rechtsboven in deze Nieuwsbrief.


5 oktober 20.00 uur: Inspiratie avond Bosverjonging versus wildbeheer

De presentatie van vanavond wordt verzorgd door Jozef Linthorst van de Vereniging Het Edelhert.
Deze presentatie zal gaan over de fauna op onze Veluwe zoals edelherten, damherten, zwijnen en reeën. De Veluwe is ongeveer 100.000 ha groot en ligt in het midden van ons land. Zo min mogelijk rasters en de vele ecoducten zorgen ervoor dat alle gebieden aangesloten blijven en autowegen geen barrière meer zijn. Er is altijd al een spanningsveld geweest tussen de bosbouwer en de faunabeheerder. De bosbouwer vond vaak dat er te veel wild was vanwege de schade aan de bossen en de faunabeheerder vond vaak dat er te weinig bossen waren en te veel struinend publiek waardoor het wild niet voldoende rustplekken had. Ook zijn de meer dan 50 grote grondeigenaren het niet eens over de doelen die men met de flora op de Veluwe wil bereiken. De een wil meer houtopbrengst, de ander meer toerisme en de derde wil behoud van de heide door meer begrazing met runderen en de vierde wil een afgesloten open terrein voor militaire oefeningen. Door alle verschillen in beheer staat de bosverjonging onder druk, zo staat te lezen in het eerste tussenrapport 'Bosverjonging op de Veluwe!' In dit rapport staat klip en klaar te lezen dat in veel bossen op de Veluwe de doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen wordt belemmerd door een hoge wilddruk. De verjonging van loofbomen komt nauwelijks door de vraatlijn heen. Hierdoor neemt de diversiteit van het toekomstige bos af en stokt de bosontwikkeling. Met een incompleet bosecosysteem als resultaat. Ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, recreatie en houtproductie staan onder druk. De eerste resultaten van dit opgestarte begrazingsonderzoek in opdracht van de Provincie Gelderland toont aan dat we ons ernstige zorgen moeten maken over deze bosverjonging op de gehele Veluwe, speciaal loofbos. Daar gaan we het over hebben en actueler kan Jozef Linthorst het niet maken!

Locatie:  Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, in Heerde.
Parkeerruimte is er voldoende op het naastgelegen parkeerterrein.
De avond is voor leden gratis. Niet-leden betalen €5,- inclusief koffie / thee voor aanvang.

Aan het eind van de avond houden we weer onze Stekjesmarkt.

Deel wat je over hebt aan stekken, zaden, bollen, knollen en ander plantmateriaal.
Lever voor aanvang van de avond het materiaal aan in waterdichte verpakking en voorzien van namen.
Na afloop van de avond wordt alles aan de liefhebbers uitgedeeld.

Jubileumtulp 150 jaar Groei&Bloei vanavond ook te koop

En om nu alvast het voorjaar 2024 goed te beginnen kun je op deze avond de vorig jaar geIntroduceerde Jubileumtulp 150 jaar Groei&Bloei kopen met een mooie korting: € 9,95 ipv €11,95. 
De beschrijving van deze mooie, zachtrose tulp vind je op de landelijke Groei&Bloei website https://groei.nl/actueel/nieuws/groei-bloei-jubileumtulp-nu-te-koop .

 


19 oktober: Herfstworkshop Bloemschikken

Op 19 oktober van 19.30 tot 21.30 uur houden we een Herfst workshop. Deze wordt gehouden in Oosterwolde en de docent Hennie Roessink heeft weer een leuk bloemstuk als onderwerp bedacht.
Het wordt gemaakt in een mooie aardewerken bloempot met oase, takken en bloemen geïnspireerd door de mooie herfst kleuren en materialen die er nu zijn.
Locatie: mfc Hart van Oosterwolde, Sint Nicolaasplein 15, 8097PR in Oosterwolde.
Kosten  inclusief materiaal en koffie: voor leden € 22,50 en voor niet leden € 27,50. 
Aanmelden kan tot 13 oktober via het formulier op de website. Met deze link kom je er direct.
Namens de bloemschikcommissie:
Hanneke Ravenek en Diny ten Doeschate