Noord-Veluwe
bekijk online
Nieuwsbrief

Als deze Nieuwsbrief voor u niet gemakkelijk leesbaar is, bekijk hem dan online via de link rechtsboven in deze Nieuwsbrief.


Van de voorzitter

Allen een heel goed en groeizaam 2023 toegewenst door Groei&Bloei Noord-Veluwe.
We kijken uit naar het komende jaar.
We hopen op vrede in de wereld voor alle mensen.
Ook hopen we dat de problemen in ons eigen land worden opgelost.
Als bestuur gaan we aan de slag met alle bestaande plannen en nieuwe plannen.
Zo willen we naast de gebruikelijke activiteiten ook kijken naar nieuwe dingen zoals:
Het promoten van de vereniging en het werven van nieuwe leden.
Ook is er een nieuwe voorzitter nodig en bestuurslid en commissieleden.
De cursus snoeien trok veel belangstelling en wellicht kunnen we deze herhalen of een vervolgcursus.
Er zijn nog meer plannen maar dat komt te zijner tijd.
Meer informatie kunt u lezen in deze nieuwsbrief en op onze website.

Tot ziens op de ALV op 19 januari.


19 januari 2023: Jaarvergadering met aansluitend lezing en informatiemarkt

Hierbij nodigen we alle leden van Groei&Bloei afd. Noord-Veluwe uit voor de
Algemene ledenvergadering van Groei&Bloei afd. Noord-Veluwe
op 19 januari 2023 om 19.00 uur.
 

Agenda:
1 Opening door de voorzitter Henk Beute.
2 Verslag Algemene Leden vergadering 07-04-2022
3 Mededelingen / ingekomen stukken
4 Jaarverslag 2022
- Secretarieel
- Financieel / Begroting 2023
- Verslag van de Kascommissie
- Installeren nieuw lid van de Kascommissie
5 Bestuurssamenstelling
6 Lopende zaken
- Jubileum Landelijke Groei&Bloei
7 Rondvraag
8 Sluiting

De stukken staan op onze website m.u.v. de financiële stukken. Deze zijn voor leden op te vragen bij de penningmeester.

Meer informatie over activiteiten van de commissies zoals Reizen, Open Tuinen en Bloemschikken geven we in de pauze en na afloop van de lezing volgend op deze vergadering. 
Commissieleden zullen dan aan eigen tafeltjes hun activiteiten toelichten.

We hopen op een goed bezochte ledenvergadering, lezing en Informatiemarkt.

Locatie:  Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, in Heerde.
De vergadering begint om 19.00 uur.
Parkeerruimte is er voldoende op het naastgelegen parkeerterrein.

Het Bestuur.


Lezing over IJsselvliedt te Wezep en Molecaten te Hattem door Dick de Graaf, natuurgids

Aansluitend aan de Ledenvergadering geeft natuurgids Dick de Graaf een lezing over de Landgoederen IJsselvliet en Molencaten.
We kennen Dick de Graaf al van zijn rondleiding tijdens een van de Open Tuinen Weekenden in 2022.
Maar nu kunnen veel meer belangstellenden meegenieten van zijn prachtige verhaal.

De lezing volgt op de Ledenvergadering en zal naar verwachting rond 20.00 uur beginnen.
Locatie:  Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, in Heerde.
Parkeerruimte is er voldoende op het naastgelegen parkeerterrein.
De avond is voor leden gratis. Niet-leden betalen €5,- inclusief koffie / thee voor aanvang.
 

 


2 februari 20.00 uur: Inspiratie avond Tuinieren gaat niet altijd over rozen

Tijdens deze lezing wil Frans Nienhuis graag vertellen over zijn persoonlijke ervaring met vaste planten. 
Maar wat zijn nu eigenlijk vaste planten? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe kunnen we onze favoriete vaste planten vermeerderen? En wat betekent de klimaatverandering voor de toepassing vaste planten? Onder andere over deze aspecten wil hij ons vanavond vertellen. En ook de wat onbekendere vaste planten en zijn ervaring ermee aan ons voorstellen. Want ook bij hem, met zijn lange ervaring, lukt het niet altijd met elke plant. Dat hoort bij tuinieren.
En ... tijdens deze lezing gaat het niet over rozen!    

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie:  Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 in Heerde.
Parkeerruimte is er voldoende op het naastgelegen parkeerterrein.
De avond is voor leden gratis. Niet-leden betalen €5,- inclusief koffie / thee voor aanvang.
Meer informatie is te vinden op onze website​​​​​​​


Houd je van bloemen en kleuren en wil je je zelf ontwikkelen en uitdagen geef je dan op voor één van onze twee cursussen.

Dit voorjaar zijn er weer twee bloemschikcursussen.

Eén in Epe op de bekende locatie de Goudvink, onder begeleiding van Ilse Kerkmeijer.
Op vier maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.
De ander, Natuurlijk Bloemschikken, in Oosterwolde onderbegeleiding van Jennie Schuiling en Marianne ten Have.
Op vier woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur

Kosten cursus Oosterwolde: € 55,00 voor deelnemers die lid zijn Groei en Bloei, € 65,00 voor niet -leden.
Kosten cursus Epe: €40,- voor leden en €50,- voor niet-leden. 

Alle informatie staat op hier onze website.

 


6 juli 2023: Dagreis naar Drenthe

Er staat weer een mooie busreis gepland. We gaan naar Drenthe en bezoeken daar drie bekende, verrassende en mooie tuinen.
We vertrekken in Epe om 8.30 uur en verwachten om 18.30 weer terug te zijn.

De tuinen die we bezoeken zijn De Vriendenhof in Wanneperveen, De Luie Tuinman in Ruinen en de Roos van Hijken in Hijken.

Entréegelden, koffie/thee en lunch onderweg zijn inbegrepen.

De kosten bedragen €50,- voor leden en €60,- voor niet-leden.

Na afloop is er de mogelijkheid deel te nemen aan een dinerbuffet in De Loreley in Epe. De kosten daarvan zijn nog niet precies bekend.

Alle informatie staat op hier onze website.

Inschrijven kan tot 31 mei op de ledenavonden en met het formulier op de pagina over deze reis op onze website.


En dan nog dit...

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, kunnen we wel wat hulp gebruiken.
Zo zijn we op zoek naar mensen die wat tijd vrij willen maken om een enkele keer mee te helpen. Bij voorbeeld voor het bemensen van onze informatiestand bij activiteiten. 
Maar we zoeken ook nieuwe bestuursleden. Voor het Bloemschikken hopen we dat zich iemand aanmeldt die samen met de bloemschikcommissie die activiteiten wil regelen. En om de lijntjes kort te houden, neemt deze coördinator dan ook zitting in het bestuur.
En het duurt nog even, maar per 2024 is Henk Beute aftredend als voorzitter. Dus zijn we op zoek naar een vervanger. Wie neemt er contact op met onze bestuursleden voor meer informatie? Je kunt je nu al aanmelden zodat je een poos kunt meedraaien om ingewerkt te raken. Een telefoontje of mailtje helpen je op weg. De telefoonnummers en het e-mailadres zijn te vinden op onze website onder het kopje Over ons en dan bij Bestuur.