Noord-Veluwe
bekijk online
Nieuwsbrief

Als deze Nieuwsbrief voor u niet gemakkelijk leesbaar is, bekijk hem dan online via de link rechtsboven in deze Nieuwsbrief.

Doe mee met de digitale lezing.

Op 16 februari om 20.00 uur organiseert de afdeling Apeldoorn de lezing “Voedselbos Ketelbroek” door Wouter van Eck.
Leden van Groei&Bloei afdeling Noord-Veluwe kunnen hier ook aan meedoen.
Wij bevelen het van harte aan.

Wouter van Eck is eigenaar van voedselbos Ketelbroek. “Het mooie van een voedselbos is dat alles wat erin groeit wat eetbaars oplevert zonder veel input of arbeid en zonder schade aan de omgeving.” Behalve over dit voedselbos, leert Wouter van Eck ons hoe wij de principes van het voedselbos in onze tuin of op ons erf toe kunnen passen.

De lezing wordt digitaal / online gegeven. Tijdens de lezing is het mogelijk om vragen stellen aan de spreker. Dat kan middels de chatfunctie. Info volgt nog via een instructiefilmpje, dat vooraf aan de lezing getoond wordt aan de kijkers. U kunt dan meteen checken of geluid en beeld voor u goed is.

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 februari 16.00 uur. Uw emailadres wordt gebruikt om een link te mailen waarmee u toegang krijgt tot de lezing. Deze begint om 20.00 uur uur. Het zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.

De aanmelding voor Groei&Bloei-leden van andere afdelingen dan Apeldoorn verloopt via dit formulier : https://apeldoorn.groei.nl/diversen/aanmelden-activiteit/lezing/  Houdt bij het aanmelden uw lidnummer bij de hand. Dit staat vermeld op de ledenpas.

Na afloop van de avond krijgen wij bericht van G&B Apeldoorn over hoeveel van onze leden hebben meegedaan. Als er voldoende belangstelling was, willen we dit vaker aan onze leden aanbieden.

Wisseling binnen het bestuur

Onze jaarlijkse ledenvergadering stond gepland op 21 januari 2021.
Maar door de nog steeds geldende Corona maatregelen, kon deze niet door gaan.
Toch zijn er zaken in de vereniging die gewoon verder moeten. Later zal, indien het onderwerpen betreft waarvoor toestemming van de leden nodig is, die toestemming bij de eerstkomende gelegenheid worden gevraagd.
Zo is de geplande bestuurswisseling alvast doorgegaan. 
Eugenie Hennes heeft het bestuur verlaten. Zij zal nog wel betrokken blijven via de nieuwe commissie PR, samen met de webmaster Johan van de Plasse.
Carla Huijgen heeft de vacature van secretaris ingevuld.

Enquête kan nog worden ingevuld!

In de vorige Nieuwsbrief hebben we gevraagd om onze digitale enquête in te vullen. Er zijn al heel wat reacties binnen maar het kan altijd meer. Vul je hem nog even in?
Klik op deze link  https://forms.gle/2Aa92fgZTGSvNCMr6  en je komt vanzelf bij de enquête. Deze is anoniem. Wij zien alleen de antwoorden, niet wie die gegeven hebben.

De Plantenruil-appgroep krijgt steeds meer leden.

Doordat de traditionele Stekjesmarkten voorlopig niet door kunnen gaan,
ruilen we nu op een andere manier. Via een WhatsApp groep. En dat werkt.

Het idee is dat iedereen die plantjes, stekken, zaad, bollen of knollen over heeft
dit meldt in de App-groep. Andere leden van de groep kunnen daarop reageren en dan kunnen onderling afspraken worden gemaakt.
Meerdere leden hebben zich al aangemeld. En... hoe meer zielen hoe meer vreugd. Doe dus ook mee!

Deelnemers kunnen zich met een WhatsApp-je voor de app-groep melden bij Eugenie Hennes op 06-81991722.
De groep is een besloten groep voor leden van onze afdeling.
Door mee te doen, wordt uiteraard je telefoonnummer bekend bij de andere groepsleden.


We volgen de Corona-ontwikkelingen.
We melden op onze website www.noord-veluwe.groei.nl als er veranderingen in onze activiteiten zijn.
En zullen, indien nodig, weer een Nieuwsbrief als deze sturen.

We hopen zo iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te kunnen houden.
Mochten er vragen zijn dan zijn we bereikbaar via de op de website
genoemde e-mailadressen. (Tabblad 'Over ons/bestuur)

Wij wensen iedereen een goede gezondheid.
En er valt ook nu nog zo veel te genieten van de wintertuin.
Op naar het voorjaar!