Noord-Veluwe

7 april: Koos Dansen: vogels in en om de tuin

Koos Dansen vertelt over vogels in en om de tuin. En wat hij vertelt zal hij illustreren met fantastische foto’s.

Bijna iedereen vindt het leuk om vogels in zijn of haar tuin te zien en te horen, maar welke kunnen we verwachten en wat we kunnen doen om ze te lokken en uit te nodigen?  

Vogels zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en landschap. Hoe gevarieerder des te meer soorten vogels. Op een landgoed of in een flink park met oud en jong bos, bloemrijk grasland, waterpartijen en agrarische activiteiten broeden al gauw 60 tot 70 soorten. Heel wat daarvan komen ook in tuinen. Hoeveel en welke hangt af van de ligging, de grootte, inrichting en het onderhoud. Vanzelfsprekend spelen de aanwezigheid van bomen, smakelijke besdragende struiken, beschutting zoals een met klimop begroeide schutting of schuurtje, water in de vorm van een vijver(tje), nestkasten en een gevulde voertafel of vetbollen een rol. Zo komen in een gemiddelde tuin al gauw 15 tot wel 40 soorten. Wie mussen, mezen en merels aantrekt met voer, lokt ook de sperwer die op zijn beurt van zangvogels leeft. Ook de wijdere omgeving speelt mee. Op of vlakbij de Veluwe, met naaldbos en heide, kan men deels andere soorten verwachten dan in het IJsseldal, met meer open boerenland. 

Koos Dansen was hoofd voorlichting van de Stichting Het Geldersch Landschap. Nu geniet hij van zijn tuin en de natuur dichtbij, fotografeert en geeft lezingen.