Noord-Veluwe
bekijk online
Nieuwsbrief

Als deze Nieuwsbrief voor u niet gemakkelijk leesbaar is, bekijk hem dan online via de link rechtsboven in deze Nieuwsbrief.


Tot onze spijt moeten we weer de Algemene Leden Vergadering van 2022 uitstellen

Vanwege de huidige Coronamaatregelen gaat de geplande ALV van 25 januari 2022 niet door. 
Hopelijk kan dit wel over een tijdje.

Op deze avond was het vertrek van de penningmeester Aly van Donkelaar gepland. Vanwege haar verhuizing draagt zij haar taken over aan Harmen Franken.

Ook was het vertrek van Christine Mulder gepland. Haar bestuurstermijn zit erop.
Voor deze functie is geen opvolger gevonden.

Het bestuur maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. 
Als bestuur zullen we deze taken verdelen maar dit is niet de goede weg. 
Ik heb al vaker een dringende oproep gedaan om nieuwe bestuursleden maar tot nu toe is er voor deze functie geen opvolger.
In de toekomst kan dit betekenen dat we activiteiten moet schrappen. 
Voor de komende jaren zijn er meer functies die vervangen moeten worden en op deze manier wordt dat erg moeilijk.

Deze wisseling in het bestuur was gepland op de ALV en met instemming van de leden maar door de omstandigheden moet dit nu zonder de leden. We moeten wel verder.
U kunt altijd vragen stellen over de gang van zaken.

Ook kunt u het jaarverslag en het financieel verslag over 2020 en/of 2021 opvragen bij de secretaresse,
email: adencarlahuijgen@gmail.com.
Dit moet dan wel voor 1 maart 2022.

Namens het bestuur van Groei&Bloei Noord-Veluwe,
Henk Beute


Bloemschikcursus 2022

In het begin van het nieuwe jaar 2022 hoopten we met een cursus bloemschikken van start te kunnen gaan. 
Maar de eerste cursusavond op 24 januari kan niet doorgaan. Deze zal in mei worden ingehaald.
 


Geplande activiteiten in 2022

Op dit moment zijn er al meerdere activiteiten gepland voor 2022.
En we hopen natuurlijk op meer.
Daarom zou het fijn zijn als er iemand is die de Activiteitencommissie wil vertegenwoordigen in het bestuur.
Voor alle inlichtingen kun je terecht bij Carla Huijgen, telefoon 0610596484 of per e-mail: adencarlahuijgen@gmail.com .

Voor 25 januari 2022 stond de Algemene Leden vergadering op de agenda.
Deze vergadering wilden we houden in de feestzaal van Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld.
Doordat deze Horeca-locatie tot op heden nog gesloten is, kan de avond vooralsnog niet doorgaan. Hopelijk kan het later dit jaar wel.

Er staan voor dit jaar 5 Inspiratie-avonden gepland.
De zaal bij de Ontmoetingskerk is gereserveerd voor:
10 Februari, 3 Maart, 7 April, 6 Oktober en 3 November.
Noteer alvast maar in je agenda.

En dan ook nog:
Niet onze afdeling maar Groei&Bloei Landelijk organiseert het Tuinfestival Gardenista van 25 tot 29 mei 2022. 
In 2022 bestaat de vereniging Groei & Bloei 150 jaar. Een extra reden dus om er in 2022 een prachtig festival van te maken!
De locatie is Buitenplaats Den Alerdinck aan Den Alerdinckweg 1 in Laag Zuthem.
Hier vlak in de buurt dus een extra reden om er naar toe te gaan. 


Uitreiking zilveren insigne

Dinsdag 18 januari heeft onze voorzitter Henk Beute, tot haar grote verrassing, aan Eugenie Hennes het welverdiende ereteken van verdienste met bijbehorende oorkonde overhandigd.
Deze onderscheiding wordt binnen de vereniging Groei&Bloei uitgereikt aan leden die langere tijd allerlei taken hebben verricht. En dat is zeker bij Eugenie het geval. Bestuurstaken, de PR en nog veel meer. Al 12 jaar lang.
Vanwege Corona kon de uitreiking niet plaats vinden tijdens de ALV, met een afvaardiging van het Landelijk Bestuur erbij.
Eugenie, van harte gefeliciteerd.


Het plantseizoen begint weer.

Nu, in de winter, kunnen struiken en kleinere bomen verplant worden. En ook begint het (voor)zaaien al een beetje op gang te komen.
En dat is te zien in de Plantenruil-app van onze afdeling. 

Heb jij iets over? Meld je aan bij de WhatsApp groep. Er veranderen daar heel wat tuinspullen van eigenaar. 
Het woord ruilen moet je ruim opvatten. De ene keer heeft iemand iets voor jou, een andere keer maak jij weer iemand anders blij. 
Het idee is dat iedereen die plantjes, stekken, zaad, bollen of knollen of ander tuinmateriaal over heeft dit meldt in de App-groep. Andere leden van de groep laten weten als ze belangstelling hebben. 
Steeds meer leden melden zich aan. Maar... hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus doe ook mee! Want hoe meer leden, hoe groter de kans dat je iets van je gading vindt. Of dat jij juist iemand blij maakt met wat bij jou in de tuin over is.

Deelnemers kunnen zich met een WhatsApp-je voor de app-groep melden bij Eugenie Hennes op 06-81991722.
De app-groep is een besloten groep, alleen voor leden van onze afdeling.
Door mee te doen, wordt uiteraard je telefoonnummer bekend bij de andere groepsleden.