Noord-Veluwe
bekijk online
Nieuwsbrief

Als deze Nieuwsbrief voor u niet gemakkelijk leesbaar is, bekijk hem dan online via de link rechtsboven in deze Nieuwsbrief.

Jaarlijkse Ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering stond gepland op 21 januari 2021.
Maar door de nog steeds geldende Corona maatregelen, kan deze niet door gaan.
Toch zijn er zaken in de vereniging die gewoon verder moeten. Daarom is, na overleg met het Landelijk Bureau van Groei&Bloei, besloten om daarmee door te gaan. En als er goedkeuring van de Ledenvergadering voor nodig is, zullen we deze achteraf bij de eerstkomende gelegenheid vragen. We weten het, juridisch is het niet helemaal zuiver. Maar nood breekt wet. Ook bij andere afdelingen gaat het zo en is het zelfs in 2020 al wel eens zo gegaan omdat hun ledenvergadering in maart zou zijn. 
We vinden het jammer. De ledenvergadering werd de laatste jaren, mede door de extra activiteiten rond de vergadering goed bezocht en was een heel gezellig moment om met elkaar samen te zijn. We hopen dan ook dat we in de loop van het jaar toch nog een ledenvergadering kunnen uitschrijven. 
Op de website zal wel het secretarieel verslag komen te staan.
De financiële stukken kunnen door leden worden opgevraagd bij de penningmeester.

Wat verandert er in elk geval in 2021?

Er komt een wisseling in het bestuur.
Er is een nieuwe secretaris gevonden: Carla Huijgen
Eugenie Hennes treedt af. Zij wordt samen met Johan van de Plasse lid van de nieuwe commissie PR.
 

En verder....

Christine Steneker, bestuurslid voor de Inspiratie-avonden en reizen is dit jaar nog herkiesbaar. Maar volgend jaar niet meer. We zijn dus op zoek naar iemand die het leuk vindt om, samen met de andere commissieleden de lezingen en reizen op te pakken. En daarnaast als lid van het bestuur een bijdrage te leveren aan de vereniging. Laat het ons weten. Christine kan er meer over vertellen. Telefoonnummers en mailadressen staan op de website.

Enquête en online lezing

Om iedereen in deze lastige Coronatijd toch een beetje het Groei&Bloei-gevoel te kunnen geven, kunnen we aansluiten bij een initiatief van de afdeling Apeldoorn. Zij hebben de (technische) mogelijkheid om elke 3e dinsdag van de maand een online lezing te verzorgen. Als leden van onze afdeling mee willen doen, moeten wij dat, vóór elke lezing opnieuw, melden. Pas dan kunnen onze leden meedoen. Het is daarna  erg eenvoudig. De afdeling Apeldoorn heeft erg z'n best gedaan om het aanmelden en inloggen zo eenvoudig mogelijk te maken. Je geeft je op via de site van Groei&Bloei Apeldoorn. Je G&B lidnummer, afdelingsnaam (Groei&Bloei Noord-Veluwe) en e-mailadres is het enige dat je daarvoor nodig hebt. De rest wijst zich daarna vanzelf. De spreker komt, mét zijn/haar presentatie in beeld. Er is ook een chatfunctie waarmee kijkers vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken. Wij denken dat de meesten van ons digivaardig genoeg zijn en, al dan niet met hulp van hun omgeving, hier veel plezier aan kunnen beleven.
Om te peilen of hiervoor überhaupt belangstelling is, hebben we een enquête gemaakt. Als die belangstelling er voldoende is, zullen wij ons als afdeling aanmelden bij de afdeling Apeldoorn, telkens als er een lezing is waarvan we denken dat die voor onze leden interessant is. Met de eerstkomende, in februari zouden we dan al mee kunnen doen. Welke spreker er dan komt, is op dit moment nog niet bekend.
Klik op deze link  https://forms.gle/2Aa92fgZTGSvNCMr6  en je komt vanzelf bij de enquête. Deze is anoniem. Wij zien alleen de antwoorden, niet wie die gegeven hebben.

In de enquête staan ook nog twee andere vragen. Over bloemschikken en cursussen. Als je die ook wilt beantwoorden, zijn wij helemaal blij.

De Plantenruil-appgroep

Doordat de traditionele Stekjesmarkten dit voor- en najaar niet door konden gaan,
willen we het nu op een andere manier proberen.
Via een WhatsApp groep.

Het idee is dat iedereen die plantjes, stekken, zaad, bollen of knollen over heeft
dit meldt in de App-groep. Andere leden van de groep kunnen daarop reageren en dan kunnen onderling afspraken worden gemaakt.
In meerdere van onze (moes)tuingroepen werken dergelijke appgroepen al. Met succes. 
Meerdere leden hebben zich al aangemeld. En... hoe meer zielen hoe meer vreugd. Doe dus ook mee!

Deelnemers kunnen zich voor de app-groep melden bij Eugenie Hennes op 06-81991722
De groep wordt een besloten groep voor leden van onze afdeling.
Door mee te doen, wordt uiteraard je telefoonnummer bekend bij de andere leden.
Verder doen we niks met de nummers. 

 


We volgen de Corona-ontwikkelingen.
We melden op onze website www.noord-veluwe.groei.nl als er veranderingen in onze activiteiten zijn.
En zullen, indien nodig, weer een Nieuwsbrief als deze sturen.

We hopen zo iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te kunnen houden.
Mochten er vragen zijn dan zijn we bereikbaar via de op de website
genoemde e-mailadressen. (Tabblad 'Over ons/bestuur)

Wij wensen iedereen een goede gezondheid.
En er valt ook nu nog zo veel te genieten van de wintertuin.
Op naar het voorjaar!